Pracownia Endoskopii

REJESTRACJA TELEFONICZNA w godzinach: 08:00-11:30

(55) 262 43 65

Wymagane skierowanie!

Poniedziałek – 07:00-14:00
Środa – 07:00-14:00
Czwartek 07:00-11:00

Pracownie endoskopowe znajdują się w Pawilonie I na drugim półpiętrze skrzydła budynku (windą poziom 4).

W pracowni endoskopowej pracują:

Grzegorz Czarnogórski – lekarz specjalista chirurgii ogólnej, dyplom umiejętności z endoskopii przewodu pokarmowego
oraz pielęgniarki:
 

 • Stefania Stępka – pielęgniarka koordynująca
 • Iwona Kucharska
 • Alicja Rymarz
 • Iwona Sobucka
 • Aneta Wysocka
 • Anna Stańczak

Wykonuje się tutaj następujące badania:
 

 • Bronchofiberoskopie diagnostyczne i zabiegowe,
 • Gastrofiberoskopie diagnostyczne i zabiegowe,
 • Kolonofiberoskopie diagnostyczne i zabiegowe,
 • Rektoskopie diagnostyczne i zabiegowe,
 • BAC (biopsja cienkoigłowa).

Głównym celem jest wszechstronna diagnostyka endoskopowa.
Pracownie korzystają z najnowocześniejszego sprzętu: wideokolonoskopów, wideogastrofiberoskopów oraz wideobronchoskopów, w których wykorzystuje się metody endoskopowe w tym:
 – autofluorescencję (AFI, autofluorescence imaging) – polega na poddaniu odpowiedniego obszaru drzewa oskrzelowego działaniu promieniowania laserowego długości fali 442 nm
 – obrazowanie w wąskim paśmie światła (NBI, narrow band imaging) jest to technika uzyskiwania obrazu endoskopowego o wysokim kontraście powierzchni błony śluzowej oraz drobnych naczyń błony podśluzowej, co pozwala na dokładne uwidocznienie struktury powierzchni śluzówki i powierzchniowych naczyń włosowatych
 – wewnątrzoskrzelową ultrasonografię (EBUS, endobronchial ultrasonography), która w znaczący sposób zmieniła możliwości pozyskiwania materiału dla diagnostyki chorób przebiegających z powiększeniem węzłów chłonnych śródpiersia oraz do monitorowania leczenia raka płuca.Sprzęt ten w znaczący sposób ułatwia diagnostykę chorób nowotworowych oraz innych chorób płuc.