Badania są wykonywane przez Laboratoria Medyczne BRUSS