Rozwój usług elektronicznych

Tytuł projektu: „Rozwój usług elektronicznych w obszarze administracji publicznej i zdrowia dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego” z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie: 2.2. Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie: 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego. Beneficjentem jest powiat kwidzyński, Szpital Specjalistyczny jest partnerem projektu.

Celem projektu jest rozwój e-usług w powiecie kwidzyńskim w obszarze administracji publicznej i zdrowia poprzez dosprzętowienie i wyposażenie 3 podmiotów z terenu powiatu działających w tych obszarach w sposób umożliwiający wprowadzenie dotąd nie występujących w powiecie usług on-line na poziomie interakcji (1usługa), rozwój usług i informacji (3 usługi), funkcjonowanie elektronicznych systemów obiegu dokumentów (2), platform elektronicznych dla wspomagania zarządzania (2) i systemów poprawy bezpieczeństwa sieci (5). Projekt przewiduje tez szkolenia użytkowników system. Przeszkolonych zostanie 15 osób personelu szpitalnego.

Łączna wartość całego projektu wynosi: 1.302.447,94 w tym Prabuty otrzymają dofinansowanie z EFRR w kwocie: 453.675,75, a wkład własny wynosi: 151.225,25.

Projekt zakłada zakup oprogramowania z wdrożeniem systemu F-K oraz przychodnie z platformą e-pacjent; motor bazy danych; systemy operacyjne, biurowe, graficzne, antywirusowe oraz strona WWW) – 495.110,00 zł.

Zakup sprzętu komputerowego: 44.840,00 zł. Łączny koszt wynosi 539.950,00 zł.