Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

NUMERY TELEFONÓW:
Sekretariat/Gabinet Lekarski: (55) 262 43 61
Gabinet Ordynatora: (55) 262 43 60
Gabinet Pielęgniarki Oddziałowej: (55) 262 43 62
Dyżurka Pielęgniarek: (55) 262 43 63
anest@szpitalprabuty.pl

Koordynator dr n. med Maria Raczkowska – Golanko
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka oddziałowa – Małgorzata Kuriata

lek. Piotr Maciejewski
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Jacek Kucharski
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Wojciech Fajfer
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Mieczysław de Ziemblice Bogusz
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Liczba łóżek: 4
Sala pooperacyjna

Oddział ten powstał w 1981 roku. Pierwszym ordynatorem i założycielem oddziału był dr Jerzy Jarosz.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii leczy pacjentów w stanie ogólnym ciężkim wymagających wspomagania czynności jednego z podstawowych układów (oddechowego, nerwowego, krążenia, wydalniczego). Ze względu na profil szpitala największą grupę leczonych przez nas pacjentów stanowią chorzy z niewydolnością oddechową wymagający wentylacji mechanicznej.

Dysponujemy również możliwością prowadzenia ciągłej terapii nerkozastępczej.
Wykonujemy znieczulenia przewodowe i ogólne u pacjentów operowanych w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Klatki Piersiowej a także u chorych poddawanych innym bolesnym procedurom w oddziałach naszego szpitala.