Rejestracja – 55 262 43 44
Pracownia diagnostyki obrazowej – 55 262 43 96
tomokomputer@szpitalprabuty.pl 

Koordynator Pracowni – lek. med. Anna Czechowska

Kierownik zespołu techników  – Krzysztof Stępka

W Pracowniach Diagnostyki Obrazowej pracują:

1. Lekarze specjaliści radiologii i diagnostyki obrazowej:

lek. med. Anna Czechowska
lek. med. Piotr Wilke
lek. med. Agata Kosedowska – spec z radiologii i intensywnej terapii

2. Pracownicy Pracowni:

Technicy elektroradiologii

Iwona Krystek
Maja Piechowiak
Krzysztof Stępka
Jakub Prusinowski
Patrycja Janowska

3. Pielęgniarki:
Tamara Rybak
Tamara Tomaszewska
Joanna Gimińska
 

Małgorzata Skurzyńska

Pracownie rentgenowskie (RTG, TK oraz USG) zlokalizowane są na parterze skrzydła Pawilonu I.
W 2011 roku z pozyskanych śśrodków unijnych wyremontowana została cała pracownia oraz zakupiony został nowoczesny 16-sto rzędowy tomograf komputerowy firmy TOSHIBA. Zainstalowany został również nowy cyfrowy aparat rentgenowski, dzięki czemu w znaczący sposób poprawiły się możliwości diagnostyczne badań RTG. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 3 mln zł.
 
W pracowniach wykonuje się badania z zakresu:
 

  •     radiologia konwencjonalna,
  •     tomografia komputerowej,
  •     ultrasonografia.

Radiologia konwencjonalna – wykonywanie badań radiologicznych w obszarze całego ciała. Badania wykonywane są przy użyciu metody radiografii cyfrowej, przy wykorzystaniu aparatu rentgenowskiego Eco View 9 plus. Do badań przy łóżku chorego – aparat przewoźny Basic 100 oraz skanera cyfrowego płyt rtg Carestream Classic. Pracownia wyposażona jest w sprzęt ochrony radiologicznej (fartuchy, okulary, rękawice, parawany ochronne). Badania rtg dla pacjenta wydawane są na płytach DVD.
 
Tomografia komputerowa – wykonywanie badań tomograficznych z wykorzystaniem 16  rzędowego aparatu TK firmy Toshiba Aquilion w technologii cyfrowej. Badania wykonywane są z podaniem kontrastu jodowego – niejonowego, przy użyciu strzykawki automatycznej lub bez śśrodka kontrastowego. Stosowane są protokoły badań w zakresie struktur anatomicznych całego ciała a także wykonywane są przezskórne biopsje płuca oraz badania naczyniowe TK. Badania dla pacjenta wydawane są na płytach DVD.
 
Ultrasonografia –wykonywanie badań przy wykorzystaniu aparatu Aloka prosound alpha 7. Ultrasonografia jest nieinwazyjną metodą wykrywania zmian patologicznych w narządach bez potrzeby podawania środków cieniujących. Sposób ten pozwala na ocenę kształtu, wielkości i położenia narządu czy przestrzeni anatomicznej, a także powierzchni i wnętrza tych narządów. Z oceny echostruktury badanego narządu można wysunąć wnioski diagnostyczne dotyczące charakteru zmiany. Badania te wykonują w/w lekarze radiolodzy.
 
Najważniejszy jest Pacjent – w myśl tego określenia polecany za główny cel pracowni uważa się:
 

  •     Minimalizowanie czasu oczekiwania na termin badania,
  •     Staranność wykonania badania,
  •     Szybką diagnostykę  skracanie czasu oczekiwania na wynik.