Poradnie specjalistyczne

REJESTRACJA TELEFONICZNA w godzinach: 07:00 do 14:30 pod tel.
55 262 43 65,
Istnieje  możliwość  rejestracji  e-mail :endoskopia@szpitalprabuty.pl
(w wiadomości proszę podać imię i nazwisko, PESEL oraz nr telefonu  na  który  sekretarka med.  oddzwoni).

 

W poradniach i pracowniach  pracują pielęgniarki:
Stefania Stępka
Żaneta Muzolf
Hanna Prusik
Iwona Sobucka
Hanna Simińska
Alicja Rymarz
oraz sekretarki medyczne:
Mariola Wawrzeniak
Justyna Lipińska


WAŻNE
Przychodząc do lekarza specjalisty należy przygotować KSERO karty informacyjnej oraz dodatkowych badań!!

GODZINY PRACY PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ

poniedziałek 14.00 – 18.00 (lek. K. Grobelny)

wtorek 10.30 – 11.00 (lek. K. Grobelny) – tylko opatrunki

środa 14.00 – 18.00 (13:30 – 14:00)   (lek. P. Wysocki)

czwartek 10.30 – 11.00 (lek. K. Grobelny) – tylko opatrunki

piątek 09.00 – 12.00 (lek. K. Grobelny)

  wymagane skierowanie do poradni chirurgicznej

PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ

poniedziałek 14.00-18.00  (lek. W. Pałeczka)

wtorek 08.00 – 11.00 (lek. M. Kowalczyk)

  wymagane skierowanie do poradni chirurgicznej

PORADNIA ONKOLOGICZNA

poniedziałek 10.30 – 12.00 (lek. W. Kopczyński)
wtorek 10.00 – 14.00 (lek. W. Kopczyński)

             13.00 – 18.00 (lek. A. Łowczak)

środa 08.00 – 12.30 (lek. M. Kurowicki)
          09.30 – 12.30 (lek. B. Wenska)

czwartek 09.30 – 12.00 (lek. A. Łowczak)

  skierowanie nie jest wymagane 

PORADNIA CHORÓB PŁUC

poniedziałek 08.00-12.00 (lek K. Żurek)

wtorek 14.00-18.00 (  lek  Ł. Jaczewski)

piątek 08.00-12.00 ( lek K. Żurek)

  wymagane skierowanie do poradni chorób płuc