Modernizacja Pawilonu IV

Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych, skierowanych do mieszkańców województwa pomorskiego, realizowanych przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.

Cel projektu: Celem projektu jest poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych, skierowanych do mieszkańców województwa pomorskiego, realizowanych przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.
 
Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie dostosowanie Szpitala w Prabutach do zaspokajania potrzeb zdrowotnych społeczeństwa oraz do dostosowania do obowiązujących norm i przepisów. W wyniku realizacji projektu zostanie utworzonych minimum 10 łóżek w nowopowstałym Oddziale Rehabilitacji Pneumonologicznej.
Inwestycja przyczyni się do rozwiązania problemu, jakim jest niewystarczająca liczba łóżek na oddziałach specjalizujących się w chorobach płuc oraz rehabilitacji pneumologicznej na terenie województwa pomorskiego. Modernizacja Oddziałów Chorób Płuc i Gruźlicy podniesie jakość i efektywność świadczonych usług medycznych, a także poprawi komfort i bezpieczeństwo pacjentów i personelu Szpitala. Utworzenie Oddziału Rehabilitacji Pneumologicznej przyczyni się do zwiększenia kompleksowości świadczonych usług medycznych, dzięki współpracy z innymi oddziałami Szpitala (Oddziałem Pulmonologicznym, Oddziałem Chirurgii Klatki Piersiowej, oddziałami Chorób Płuc i Gruźlicy). Realizacja Inwestycji ułatwi mieszkańcom powiatu kwidzyńskiego i województwa pomorskiego dostęp do diagnostyki, leczenia i rehabilitacji w zakresie chorób układu oddechowego. Skrócony zostanie czas oczekiwania na możliwość skorzystania z ww. świadczeń medycznych. Nastąpi także zwiększenie zasobów Szpitala w Prabutach, poprzez zakup niezbędnego wyposażenia.
 
Wartość projektu: 9 336 274,97 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 7 877 285,71 zł