Pracownia Histopatologiczna

Sekretariat: (55) 26 24 358
Gabinet kierownika: (55) 26 24 357

histopatologia@szpitalprabuty.pl

Pracownia Histopatologiczna zlokalizowana jest na terenie Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o., na I piętrze oddziału nr II. Zakład rozpoczął swoją działalność w 1967 roku, w czasie zarządzania ówczesnym Sanatorium Przeciwgruźliczym przez prof. dr hab. Stanisława Mlekodaja. Przez cały czas swojego istnienia Pracownia współpracuje z Akademią Medyczną w Gdańsku.

Zakład prowadzi działalność na rzecz oddziałów szpitalnych i poradni przyszpitalnych. Świadczy również usługi dla szpitali w Kwidzynie i Sztumie oraz innych Zakładów Opieki Zdrowotnej takich jak: przychodnie, poradnie, prywatne praktyki lekarskie.

Pracownia wykonuje następujące badania:

 1. Badania histopatologiczne:
  • śródoperacyjne
  • materiałów pooperacyjnych
  • wycinków endoskopowych
  • biopsji gruboigłowych
  • wyskrobin ginekologicznych
  • wycinków zmian skórnych i innych.
 2. Badania cytologiczne:
  • cytologia złuszczeniowa (wydzieliny, plwociny, biopsje szczoteczkowe oskrzela,odciski narządowe, płyny z jam ciała itd.)
  • biopsje aspiracyjne cienkoigłowe( guzów płuc, tarczycy, piersi, wątroby, węzłów chłonnych, ślinianek).
 3. Badania histochemiczne
 4. Badania immunohistochemiczne

W Pracowni Histopatologicznej pracują:

 1. Lekarze patomorfolodzy z II stopniem specjalizacji:
  • dr n. med. Adam Nałęcz
  • lek. med. Monika Markiewicz
  • dr n. med. Robert Rzepko
 2. Diagności laboratoryjni:
  • mgr Ewa Kaszubowska
  • mgr Agnieszka Obarowska
 3. Technicy:
  • Jadwiga Cendrowska,
  • Joanna Grodzicka,
  • Jolanta Kamińska,
  • Maria Zaremba.
 4. Sekretarka medyczna:
  • Anna Włodarczyk

Pracownia Histopatologiczna posiada na wyposażeniu między innymi następujący sprzęt:

 1. Automatyczny próżniowy procesor tkankowy Excelsior ES
 2. Kriostat Tissuo-Tek Cryo
 3. Automatyczne urządzenie do barwień immunohistochemicznych BenchMark GX
 4. Cytowirówkę Cyto-Tek
 5. Automatyczny Mikrotom Rotacyjny SRM 400
 6. Mikrotomy saneczkowe: Mikrotom SM 2000, SM 2010,Microm HM 430
 7. System mikroskopii wirtualnej (zawierający skaner z funkcją mikroskopu elektronicznego umożliwiający telekonsultacje) i mikroskopy firmy Olympus
 8. Centrum do zatapiania tkanek