Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.


Tytuł projektu:
„ Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.”

Planowy termin rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia grudzień 2018 r.
Całkowita wartość projektu wynosi: 1439691,47 zł, środki własne stanowią 139 691,47 zł.
Projekt pod tytułem „ Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.” realizowany będzie przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach.
Przedmiot projektu: zakup specjalistycznego sprzętu medycznego.
Cele projektu: doposażenie w specjalistyczną aparaturę medyczną  Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnego.

W ramach projektu został zakupiony sprzęt medyczny :
1.    Aparat do znieczuleń
2.    Monitor przewodnictwa mięśniowego
3.    Bronchoskopy jednorazowe z monitorem
4.    Respiratory – szt. 4
5.    Aparat do pomiaru indeksu bispektralnego
6.    Aparat do uścisku kończyn dolnych
7.    Aparat do kończyn dolnych
8.    Wózek reanimacyjny
9.    Wózek anestezjologiczny – szt. 2
10.    Defibrylator
11.    Łóżko szpitalne z wyposażeniem
12.    Łóżko szpitalne z wagą
13.    Wózek transportowy reanimacyjny
14.    Wózek transportowy
15.    Pompy infuzyjne strzykawkowe – szt. 15
16.    Pompy infuzyjne objętościowe – szt. 3
17.    Stacja dokująca Space – szt. 3
18.    Ssak Próżniowy – szt. 5
19.    System ogrzewania pacjenta – szt. 2
20.    Podgrzewacz do krwi i płynów infuzyjnych ThermoSens – szt. 2
21.    Materac przeciwodleżynowy – szt. 3
22.    Lampy bakteriobójcze – szt. 5
23.    Zestaw komputerowy z monitorem – Szt. 3
24.    Monitor Eizo Radioforce – szt. 2
25.    Zestaw komputerowy z drukarką – szt. 2
26.    Centrala monitorująca ( kardiomonitor centralny ) – szt. 2
27.    Kardiomonitor – szt. 3
28.    Kardiomonitor z modułami ICG ICP