ul. Kuracyjna 30, 82-550 PRABUTY
tel. (55) 262-43-28 sekretariat
fax. (55) 278-24-35
NIP: 581-19-56-717
REGON: 170746756
KRS: 0000432908
e-mail: sekretariat@szpitalprabuty.pl

Wykaz telefonów - ADMINISTRACJA

ZARZĄD
Prezes Zarządu(55) 262 43 28
Członek Zarządu(55) 262 43 28
Zastępca Dyrektora ds. medycznych(55) 262 43 67
Prokurent(55) 262 43 29
Sekretariat(55) 262 43 28
KSIĘGOWOŚĆ
Główna księgowa(55) 262 43 29
Płace(55) 262 43 39
Księgowość(55) 262 43 49
DZIAŁ ORGANIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Kierownik(55) 262 43 46
Magazyn(55) 262 43 87
KADRY
Kierownik(55) 262 43 79
Specjalista(55) 262 43 79
Specjalista ds. ISO(55) 262 43 79
STANOWISKA SAMODZIELNE
Inspektor Ochrony Danych
Edmund Preuss – E-mail: iod@szpitalprabuty.pl
 
Inspektor BHP(55) 262 43 98
Naczelna pielęgniarka(55) 262 43 37
Epidemiologiczna pielęgniarka(55) 262 43 37
Dietetyk(55) 262 43 28
DZIAŁ SPRZEDAŻY, ANALIZ I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
Kierownik(55) 262 43 47
Dokumentacja medyczna(55) 262 43 89
DZIAŁ EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNY
Kierownik(55) 262 43 78
Technik Informatyk(55) 262 43 72

Wykaz telefonów - PAWILON I

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
Gabinet ordynatora (55) 262 43 60
Gabinet lekarski (55) 262 43 61
Dyżurka pielęgniarek (55) 262 43 63
Gabinet nocny lekarza (55) 262 43 64
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
Gabinet ordynatora (55) 262 43 30
Gabinet nocny lekarski (55) 262 43 31
Gabinet oddziałowej (55) 262 43 32
Dyżurka pielęgniarek (55) 262 43 33
Sekretariat oddziału chirurgii klatki piersioiwej (55) 262 43 35
Sekretariat oddziału chirurgii ogólnej (55) 262 43 75
ODDZIAŁ PULMONOLOGII
Gabinet ordynatora (55) 262 43 50
Gabinet nocny lekarski (55) 262 43 51
Gabinet oddziałowej (55) 262 43 52
Dyżurka pielęgniarek (55) 262 43 53
BLOK OPERACYJNY
Sala operacyjna (55) 262 43 84
CENTRALNA STERYLIZACJA
Pokój socjalny (55) 262 43 97
LABORATORIUM ANALITYCZNE
Gabinet kierownika (55) 262 43 36
Pracownia (55) 262 43 27
PRACOWNIE RENTGENOWSKIE (RTG i TK)
Pracownia (55) 262 43 44
Sekretariat (55) 262 43 96
PRACOWNIE ENDOSKOPOWE
Rejestracja (55) 262 43 65
Pracownia (55) 262 43 68
EKIPA SPRZĄTAJĄCA
Kierownik (55) 262 43 34

Wykaz telefonów - PAWILON II

Apteka szpitalna(55) 262 43 55
Izba przyjęć(55) 262 43 88
REHABILITACJA I FIZYKOTERAPIA
Gabinet(55) 262 43 86
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
Gabinet ordynatora(55) 262 43 80
Gabinet nocny lekarski(55) 262 43 81
Sekretariat(55) 262 43 85
Gabinet oddziałowej(55) 262 43 82
Dyżurka pielęgniarek(55) 262 43 83
LABORATORIUM HISTOPATOLOGICZNE
Gabinet kierownika(55) 262 43 57
Pracownia(55) 262 43 58

Wykaz telefonów - PAWILON IV

ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY IV C
Gabinet ordynatora (55) 262 43 90
Gabinet lekarski (55) 262 43 91
Gabinet oddziałowej (55) 262 43 92
Dyżurka pielęgniarek (55) 262 43 93
ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY IV B
Gabinet ordynatora (55) 262 43 40
Gabinet lekarski (55) 262 43 41
Gabinet oddziałowej (55) 262 43 42
Dyżurka pielęgniarek (55) 262 43 43
Sekretariat (55) 262 43 45