Prezes Zarządu – mgr Grażyna Stachowicz, MBA

Zastępca Dyrektora ds. medycznych – lek. Krzysztof Świątek-Brzeziński, MBA