Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

W dniu 17 maja 2017 roku w Prabuckim Centrum Kultury i Sportu odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. Organizatorami uroczystości byli:
Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.,
Przychodnia Lekarska „Jasień” Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Prabutach,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicus” w Prabutach.
Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej odbywają się pod hasłem:
Pielęgniarstwo: wiodącą siłą w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju- ICN 2017.
Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości: Włodzimierz Dawidowski – Członek Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego, Jerzy Śnieg- Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego, Marek Szulc – Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty, Piotr Janiewicz – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Prabuty, Krzysztof Papis – Dyrektor Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu. W imieniu senatora Leszka Czarnobaja w uroczystości wzięła udział Kierownik Biura – Karolina Szpala.
Z ogromną przyjemnością gościliśmy przedstawicieli Okręgowej Izby Pielęgniarek: Annę Czarnecką- Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Danutę Adamczyk – Wiśniewską – Wiceprzewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Jolantę Stachowicz- Kierownika Biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.
W naszym gronie powitaliśmy również Dariusz Juszczaka- Księdza Proboszcza Parafii Św. Wojciecha w Prabutach, prof. Jana Skokowskiego – byłego Członka Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o., Helenę Możejko- byłą Pielęgniarkę Naczelną Szpitala Specjalistycznego w Prabutach oraz ordynatorów, koordynatorów, kierowników komórek organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.
Jednak najważniejszymi gośćmi były pielęgniarki i położne.
Nasi goście złożyli życzenia i gratulacje pielęgniarkom i położnych z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej.
Pani Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku Anna Czarnecka przedstawiła prezentację multimedialną, która dotyczyła działalności samorządu pielęgniarek i położnych, obecnych kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa oraz roli i rangi przyznawanych wyróżnień samorządowych.
Tradycyjnie z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej wręczono wyróżnienia samorządowe.
Złote Czepki za działalność na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych otrzymały Panie:
Anna Stańczak – pielęgniarka- Pracownia Endoskopii,
Małgorzata Kuriata – pielęgniarka – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Barbara Promińska – pielęgniarka – Oddział Chirurgii Ogólnej,
Halina Wiśniewska- położna- NZOZ ,,Medicus” w Prabutach,
Teresa Spankowska – pielęgniarka – Przychodnia Lekarska „Jasień” Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Prabutach,
Dyplomu Uznania za wzorową pracę w ochronie zdrowia otrzymały Panie:
Agnieszka Gwizdała – pielęgniarka – Oddział Chorób Wewnętrznych,
Bernadeta Demczyńska – pielęgniarka – Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc Odcinek IV B,
Beata Modrzewska – pielęgniarka – Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc Odcinek IV C,
Mariola Kłuba – pielęgniarka – Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc Odcinek IV A,
Grażyna Banach – pielęgniarka- NZOZ ,,Medicus” w Prabutach,
Agnieszka Traczyk – pielęgniarka – Przychodnia Lekarska „Jasień” Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Prabutach,
Danuta Wilińska – pielęgniarka – Przychodnia Lekarska „Jasień” Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Prabutach.
Wszystkie Panie wyróżnione otrzymały od Zarządu Szpitala, władz samorządowych i Kierowników Oddziałów życzenia, gratulacje, dyplomy, kwiaty oraz upominki.
Po złożonych gratulacjach przyszedł czas na cześć artystyczną.
Na zaproszonych gości czekał Recital Pawła Pudlaka z gościnnym występem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty Marka Szulca, co było dla wszystkich wielką niespodzianką.
Następnie zaprosiliśmy gości na lunch. W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania dla fundatorów lunchu, którymi były następujące firmy: Bialmed Sp. z o.o., BBRAUN, Schulke Polska Sp. zo.o., ConvaTec.
Wszystkim pielęgniarkom i położnych z którymi mam zaszczyt pracować składam życzenia samych sukcesów, zadowolenia z dnia codziennego, zdrowia oraz wytrwałości w pełnieniu ról zawodowych, które kształtują wizerunek ochrony zdrowia.
Wyrażam swój szacunek i podziękowanie dla misji i pracy największej grupy zawodowej w systemie opieki zdrowotnej, która codziennie, nieprzerwanie udziela świadczeń zdrowotnych, gwarantując dostępność i bezpieczeństwo systemu opieki zdrowotnej.
Pielęgniarki i położne realizują potrzeby zdrowotne społeczeństwa we wszystkich obszarach i na różnych etapach życia człowieka.
Ufam, iż cierpliwość i życzliwość jaką wykazujecie w kontakcie z chorymi oraz doświadczenie zawodowe, wiedza będą drogowskazem do kreowania ścieżek kariery zawodowej, prestiżu, samozadowolenia, określenia preferowanego systemu wartości.
W tym szczególnym dniu wyrazy uznania kieruję do wszystkich Pielęgniarek i Położnych za profesjonalizm, troskę i holistyczną umiejętność opieki nad chorymi i cierpiącymi.
Nasza trudna i odpowiedzialna praca pełni fundamentalne znaczenie i stanowi nieodzowny element procesu pielęgnowania i leczenia.
Jeszcze raz serdecznie gratuluje wyróżnień wszystkim tegorocznym laureatkom.


Grażyna Stachowicz
Wiceprezes Zarządu
Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.

Skip to content