Projekt „Pomorscy medycy – bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjentów”

Tytuł projektu:

„Pomorscy medycy – bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjentów”

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

 

Oś Priorytetowa V „Zatrudnienie”

Działanie 5.4. „Zdrowie na rynku pracy”

Poddziałanie 5.4.2. „Zdrowie na rynku pracy”

 

Celem projektu jest ograniczenie czynników ryzyka w środowisku pracy, wynikające z kontaktu z pacjentem zakażonym lub potencjalnie zakażony wirusem Sars-Cov-2, poprzez zabezpieczenie pracowników m.in. podmiotów leczniczych i jednostek państwowych systemu ratownictwa medycznego w sprzęt i wyposażenie najbardziej kluczowe dla skutecznej walki z epidemią COVID – 19.

Cel zrealizowany zostanie poprzez udzielenie grantów, dla podmiotów, które posiadają umowę z NFZ, w ramach trzech modułów:

Moduł I przeznaczony jest dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego osób z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,

Moduł II dedykowany jest zespołom ratownictwa medycznego,

Moduł III ma wspierać podmioty lecznicze, stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorców prywatnych prowadzących leczenie psychiatryczne i terapię uzależnień w formie stacjonarnej.

Granty mogą być przeznaczone m.in. na wyroby medyczne jednorazowego użytku, w szczególności gogle, maseczki, rękawiczki, kombinezony oraz środki i narzędzia do dezynfekcji, m.in.: środki do dezynfekcji, myjnie, zamgławiacze.

 

Czas trwania projektu: 01.02.2021 r. – 31.12.2021 r.

Wartość dofinansowania: 22 467 753,00 zł

Wartość całkowita projektu: 24 964 170,00 zł


Podmioty ubiegające się o granty będą zobowiązane do wniesienia wkładu własnego.

Skip to content