Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach w roku 2003.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 29 marca 2024 roku w Dziale Sprzedaży, Analiz i Dokumentacji Medycznej Szpitala Specjalistycznego w Prabutach przy ul. Kuracyjnej 30 – blok II
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 14:00.

Dane kontaktowe:
tel.: 55 26 24 389,
adresy email: e.galiniewska@szpitalprabuty.pl;b.lesniewska@szpitalprabuty.pl; statystyka@szpitalprabuty.pl

Pomocniczy formularz wniosku o udostępnienie dokumentacji dostępny jest
w Dziale Sprzedaży, Analiz i Dokumentacji Medycznej Szpitala Specjalistycznego w Prabutach oraz na stronie internetowej Szpitala.

Po ww. terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Skip to content