Informacja o wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko działalności związanej ze źródłami promieniowania jonizującego

Działając na podstawie art. 32c pkt. 2 ustawy Prawo atomowe  t.j. Dz. U. 2023 poz. 1173, 1890 Szpital Specjalistyczny Sp.z.o.o w Prabutach  informuje, iż wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającą na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące. Prowadzona przez Szpital Specjalistyczny Sp.z.o.o w Prabutach  działalność związana ze stosowaniem promieniowania jonizującego, w przeciągu ostatnich 12 miesięcy ( dotyczy minionego 2023 roku), nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi oraz na środowisko.

Narażenie od działalności związanej ze stosowaniem aparatów rtg

Działalność prowadzona w zakresie narażenia na promieniowanie jonizujące w celach medycznych nie prowadzi do uwolnień substancji promieniotwórczych oraz do zwiększenia narażenia na promieniowanie jonizujące.

W trakcie ostatnich 12 miesięcy ( dotyczy minionego 2023 roku)  nie zarejestrowano żadnych sytuacji awaryjnych związanych ze stosowaniem promieniowania jonizującego. 

Skip to content