Izba muzealna

„Ludzie, miejsce, czas”

Izba Muzealna powstała z inicjatywy lokalnej społeczności, w celu upamiętnienia bogatych dziejów Państwowego Sanatorium Przeciwgruźliczego i Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.

Zebranie grupy założycielskiej odbyło się 10 stycznia 2011 r., w składzie: dyrektor Paweł Chodyniak, prof. Jan Skokowski, mgr Maria Jolanta Baran, Maria Mikuła.

Zalążek zbiorów Izby Muzealnej, zajmującej jeden pokój w pawilonie II, stanowią dokumenty, elementy wyposażenia medycznego, fotografie pozyskane od obecnych i byłych pracowników Szpitala.

Zadaniem Izby Muzealnej jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów, które związane są bezpośrednio z historią Szpitala w Prabutach.

Nasze działania mają poparcie dr med. Marka Bukowskiego z Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, któremu dziękujemy za wskazówki organizacyjne.
Zapraszamy do zwiedzania stałej ekspozycji i przekazywania materiałów muzealnych. Zachęcamy do pisania prac dotyczących Szpitala.

KONTAKT
M. J. Baran – (55) 262 43 37, e-mail: epidemiologia@szpitalprabuty.pl
M. Mikuła – (55) 262 43 33
K. Jastrzębski – (55) 278 21 91
J. Skokowski – (55) 262 43 28