Oddział Grużlicy i Chorób Płuc odcinek IVB

Koordynator – lek. Nina Krupa
 

Pielęgniarka oddziałowa – Ewa Szkutnik

Gabinet Ordynatora: (55) 262 43 40
Gabinet Lekarski: (55) 262 43 41
Gabinet Pielęgniarki Oddziałowej: (55) 262 43 42
Dyżurka Pielęgniarek: (55) 262 43 43
Sekretariat: (55) 262 43 45

sekretariat.4b@szpitalprabuty.pl

W oddziale zatrudnionych jest 14 pielęgniarek z długoletnim doświadczeniem zawodowym i odpowiednimi kwalifikacjami, aby sprawować opiekę nad pacjentem na najwyższym poziomie.

Liczba łóżek: 35
Sale: 1, 2, 3 osobowe
Pracownia badań czynnościowych. Badania czynnościowe wykonywane na sprzęcie:
LungTest 1000 i Microlab.

Oddział świadczy kompleksowe usługi w zakresie diagnostyki i terapii chorób płuc, w tym także nowotworów współpracując z torakochirurgiem, onkologiem oraz rehabilitantem, kładąc nacisk na rehabilitację oddechową. W oparciu o oddział pracuje Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem, wyposażony w 15 koncentratorów tlenowych.

Do dyspozycji pacjentów jest niedawno wyremontowany:

  • węzeł sanitarny,
  • toalety oraz łazienki z natryskami.

Pacjenci na tym oddziale posiadają również dostęp do Internetu bezprzewodowego, tarasu oraz mają możliwość oglądania telewizji w świetlicy oddziału.