Oddział Chirurgii Ogólnej

Koordynator – lek. Nina Krupa
specjalista chorób płuc, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Katarzyna Brzoza
specjalista chorób płuc
lek. Piotr Chrostowski
w trakcie specjalizacji z chorób płuc
 

Pielęgniarka oddziałowa – Maria Domagała
specjalista ds. opieki długoterminowej

Gabinet Ordynatora: (55) 262 43 90
Gabinet Lekarski: (55) 262 43 91
Gabinet Pielęgniarki Oddziałowej: (55) 262 43 92
Dyżurka Pielęgniarek: (55) 262 43 93

sekretariat.4c@szpitalprabuty.pl

Chorymi opiekuje się 14 doświadczonych i troskliwych pielęgniarek, które ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Ponadto pracuje sekretarka medyczna i 2 salowe.


Liczba łóżek: 35

Oddział pneumonologiczny specjalizuje się w leczeniu chorób płuc i gruźlicy. Oddział wpisany jest w struktury Szpitala Specjalistycznego, położonego z dala od miasta, otoczonego starym sosnowym lasem. Niewątpliwym walorem są specyficzne warunki klimatyczne niezbędne do procesu zdrowienia pacjentów.
Zajmujemy się głównie diagnostyką i leczeniem:

  • chorób płuc,
  • gruźlicy płucnej i pozapłucnej.

Przy wykorzystaniu laboratoriów i pracowni szpitala dysponujemy pełnym zakresem możliwości diagnostyczno-terapeutycznych. Wykonujemy kompleksowe badania diagnostyczne w chorobach płuc ściśle współpracując z Oddziałem Chirurgii Klatki Piersiowej pod kierownictwem prof. Witolda Rzymana.

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem bronchofiberoskopowym, w tym klasyczne video z opcją autofluorescencji oraz obrazowaniem w wąskim świetle; dodatkowo: 16-sto warstwowym tomografe komputerowym, nowoczesną pracownią spirometryczną; wykonujemy biopsje transbronchialne i transtorakalne, mediastinoskopia, punkcje jamy opłucnej.