Dostępność Plus dla Zdrowia

Szpital Specjalistyczny w Prabutach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 1’997’777,18 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Więcej informacji …

Skip to content