Aktualności

Dostępność Plus dla Zdrowia

FE_POWER_poziom_pl Szpital Specjalistyczny w Prabutach sp z o.o. jest grantobiorcą projektu pn Dostępność Plus dla Zdrowia, który jest finansowany z Funduszy Europejskich. Szpital otrzymał grant w wysokości 1 977 777, 18 PLN i przeznaczył go na poprawę dostępności świadczeń medycznych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dzięki temu dofinansowaniu osoby te będą mogły: – skorzystać z wydzielonych ciągów pieszych prowadzących do Pawilonu nr 1 i 4,- skorzystać z…

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach w roku 2002. Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 30 marca 2022 roku w Dziale Sprzedaży, Analiz…

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach w roku 2000. Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 30 kwietnia 2022 roku w Dziale Sprzedaży, Analiz i Dokumentacji Medycznej Szpitala Specjalistycznego w…

Projekt „Pomorscy medycy – bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjentów”

Tytuł projektu: „Pomorscy medycy – bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjentów” Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa V „Zatrudnienie” Działanie 5.4. „Zdrowie na rynku pracy” Poddziałanie 5.4.2. „Zdrowie na rynku pracy” Celem projektu jest ograniczenie czynników ryzyka w środowisku pracy, wynikające z kontaktu z pacjentem zakażonym lub potencjalnie zakażony wirusem Sars-Cov-2, poprzez zabezpieczenie…

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

W dniu 17 maja 2017 roku w Prabuckim Centrum Kultury i Sportu odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. Organizatorami uroczystości byli: Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o., Przychodnia Lekarska „Jasień” Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Prabutach, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicus” w Prabutach. Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej odbywają się pod hasłem: Pielęgniarstwo: wiodącą siłą w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju-…

Rozpoczęcie działalności Poradni Chorób Płuc

Szanowny Pacjencie Zarząd Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. informuje, że od dnia 14 listopada 2016 r.rozpoczyna działalność Poradnia Chorób Płuc. Prowadzącym jest lekarz B. Lamparski. Koszt wizyty 80,00 zł. 1. Poradnia czynna jest w dniach: środa 1500 – 1700 czwartek 800 – 1000 2. Rejestracja osobista lub pod numerem telefonu 55 262 43 65 w godzinach 800-1400. Miejsce: Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z…

Zaproszenie na 756 Jarmark św. Dominika

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Zarząd i Pracownicy Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o .o.  serdecznie zapraszają na stoisko Szpitala w ramach projektu ,, Pomorskie dla Zdrowia’’ podczas Jarmarku św. Dominika. Stoisko Szpitala będzie czynne w dniu 11 sierpnia br. godzinach 12:00- 18:00 w Gdańsku na Targu Węglowym. W ramach projektu będzie można skorzystać  z bezpłatnych badań oraz porad lekarskich. Program: Konsultacje pulmonologiczne.…

25-lecie powstania samorządu pielęgniarek i położnych

18 maja br. w Europejskim Centrum Solidarności odbyły się uroczyste obchody 25-lecia powstania samorządu pielęgniarek i położnych połączone z obchodami  Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki . Tradycją tych uroczystości jest wręczenie Złotych Czepków i Dyplomów Uznania. Złote Czepki za pracę na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych otrzymały: Lidia Traskowska, Agnieszka Kamińska, Małgorzata Zwierzchowska. Dyplomy Uznania za wzorową pracę w ochronie zdrowia otrzymały: Ewa Sokołowska, Ewa Sodoma,…
Skip to content